• Stare Łazienki

    Stare Łazienki

  • 1

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAŁĘCZOWA  1%

 Jeżeli Państwo możecie ofiarować 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego za rok 2016, na Organizację Pożytku Publicznego, prosimy o odpis na działalność statutową stowarzyszenia regionalnego, działającego od 1909 roku  Towarzystwa  Przyjaciół  Nałęczowa.

Stowarzyszenie nasze – organizując spotkania, wykłady, konferencje, wystawy tematyczne, dbając o ochronę środowiska przyrodniczego i zabytki kultury materialnej uzdrowiska Nałęczów i mikroregionu, prowadząc również działalność wydawniczą, w tym redagując rocznik „Głos Nałęczowa”– stara się ukazać gościom i mieszkańcom  uzdrowiska nad Bystrą i Bochotniczanką nasze bogate tradycje, w tym: Powstania 1863 roku, tradycje Żeromskiego, Prusa i Andriollego, a także współczesne formy życia kulturalnego.

Licząc na Państwa szczodrość, z góry dziękujemy za wsparcie Towarzystwa.                   

Nasz numer KRS:  0000005648 

Zarząd TPN

 

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa
ul. 1 Maja 18/30
24-150 Nałęczów
e-mail: tpn@onet.pl

Prezes Bogusław Gałęzowski
tel. 601177676

Dyżury:
wtorek 15.30-17.30
czwartek 10.00-12.00