• Stare Łazienki

    Stare Łazienki

  • 1

Nowy pałac i Czarna dama część 2

Do elewacji wschodniej pałacu [Małachowskich] przylegała spacerowa galeria z żeliwnymi kolumnami i nieco zniszczonym dachem ze zbrojonego szkła. Podczas uroczystości państwowych, jubileuszy i zabaw ludowych [w latach 50. XX w.]

Czytaj więcej...

Nowy pałac i Czarna dama część 1

Tego nie da się od razu zauważyć, gdy oglądamy nałęczowski pałac Małachowskich z zewnątrz. Natomiast, gdy przypatrzymy się rysunkowi rzutu poziomego parteru lub piętra, od razu zauważymy jego nietypowy kształt.

Czytaj więcej...

Czy król Staś odwiedził Nałęczów?

Od placyku, a raczej skrzyżowania pięciu ulic: 1 Maja, Fryderyka Chopina, Armatniej Góry, Kolejowej i Stanisława Augusta Poniatowskiego, bierze początek ta ostatnia ulica.  [ biegnie od owego placyku w kierunku wschodnim […]. Koło obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej ulica Poniatowskiego dochodzi

Czytaj więcej...

Góra Poniatowskiego

Nałęczów. Góra Poniatowskiego, z grodziskiem z VIII-IX w. na szczycie; poniżej kapliczka. Karta pocztowa z lat 20. XX wieku. Tajemnicza Góra Poniatowskiego. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Nałęczowie (dawnej Bochotnicy)

Czytaj więcej...

Nałęczowska Austeria.

W „Regestrze rzeczy ruchomych y nieruchomych śmierci niegdy JW Antoniego Małachowskiego Woiewody Mazowieckiego pozostałych przez JW Katarzynę z Działyńskich Małachowską Wojew[odzinę] Mazow[iecką] Tego Małżonkę spisany”,...

Czytaj więcej...

Dwa Folwarki w Nałęczowie

Z usytuowaniem austerii przy historycznym trakcie handlowym, wiodącym od Lublina przez Bochotnicę (i późniejszy Nałęczów), Wąwolnicę, Kazimierz i dalej [po rozgałęzieniu: pierwszy trakt, poprzez przeprawę na Wiśle w Kazimierzu, prowadził do Wrocławia, Pragi

Czytaj więcej...

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa
ul. 1 Maja 18/30
24-150 Nałęczów
e-mail: tpn@onet.pl

Prezes Bogusław Gałęzowski
tel. 601177676

Dyżury:
wtorek 15.30-17.30
czwartek 10.00-12.00